Om oss

fjellmandel-logo

Om laget og virksomheten

Fjellmandel Oppdal SA ble opprettet 02.12.1999. Fjellmandel Oppdal SA er et andelslag med Årsmøtet som høyeste myndighet. Et styre på 5 medlemmer er ansvarlig for den daglige driften. Lagets medlemmer står for over 95% av den totale mandelpotetproduksjonen i Oppdal. Laget slutter opp om det landsdekkende markedsreguleringsarbeidet som Grøntprodusentens Samarbeidsråd (GPS) utfører, og har Mandelpotetgruppe. Laget foretar felles innkjøp av driftsmidler, slik som f.eks. emballasje for sine medlemmer. Ved kjøp av større kvanta oppnås rabatter som i neste omgang kommer den enkelte potetprodusent til gode. Høsten 2006 ble «Fjellmandel fra Oppdal» godkjent som en Beskyttet Geografisk Betegnelse for mandelpoteter produsert av Fjellmandel Oppdal SA’s medlemmer.

 

Kontaktinformasjon

Fjellmandel Oppdal SA
Ola Setromsveg 45
7340 Oppdal
E-post: Fjellmandel Oppdal
Styreleder- Øystein Riise mob 911 78 842
Sekretær- Anne Karin E. Botnan mob 970 79 006

 

Styret i Fjellmandel Oppdal SA 2014- 2015

  Navn Telefon / mobil E-post
Styreleder Øystein Riise 911 78 842 Øystein Riise
Nestleder og kasserer Stein Aasmund Ørstad 918 70 343 Stein Aa. Ørstad
Styremedlem Camilla Haavimb 958 63 380 Camilla Haavimb
Styremedlem Paul Loe 916 74 750 Paul Loe
Styremedlem Jan Sandblost 901 84 763 Jan Sandblost
1.varamedlem Bjørn E.Heggvoll 482 52 552 Bjørn Heggvoll
Fast sekretær- Oppdal Landbruksrådgivning Anne Karin E.Botnan 970 79 006 Anne Karin Botnan

Logo
fjellmandel-logo

Logoen vår tegnet av den lokale kunstneren Tone Rise Viken. Vår logo er registrert og beskyttet hos Patentstyret.

 

Fjellmandel produsenter

Navn  Telefon/mobil E-post
 Ekrann, Dordi og Roger  412 28 773  Roger Ekrann
 Falksete, Arild Riise  900 54 773  Arild Riise Falksete
 Fjøsne, Ola  936 39 487  Ola Fjøsne
 Heggvoll, Bjørn E.  482 52 552  Bjørn Heggvoll
 Haavimb, Camilla  958 63 380  Camilla Haavimb
 Håker, Ivar  905 55 079  Ivar Håker
 Loe, Paul  916 74 750  Paul Loe
 Riise, Øystein  911 78 842  Øystein Riise
 Sandblost, Jan  901 84 763  Jan Sandblost
 Solberg, Kristin T. og Olav  907 63 850  Kristin T. og Olav Solberg
 Ørstad, Stein Aasmund  918 70 343  Stein Aa. Ørstad