Om oss

fjellmandel-logo

Om laget og virksomheten

Fjellmandel Oppdal SA ble opprettet 02.12.1999. Fjellmandel Oppdal SA er et andelslag med Årsmøtet som høyeste myndighet. Et styre på 5 medlemmer er ansvarlig for den daglige driften. Lagets medlemmer står for over 95% av den totale mandelpotetproduksjonen i Oppdal. Laget slutter opp om det landsdekkende markedsreguleringsarbeidet som Grøntprodusentens Samarbeidsråd (GPS) utfører, og har Mandelpotetgruppe. Laget foretar felles innkjøp av driftsmidler, slik som f.eks. emballasje for sine medlemmer. Ved kjøp av større kvanta oppnås rabatter som i neste omgang kommer den enkelte potetprodusent til gode. Høsten 2006 ble «Fjellmandel fra Oppdal» godkjent som en Beskyttet Geografisk Betegnelse for mandelpoteter produsert av Fjellmandel Oppdal SA’s medlemmer.

Kontaktinformasjon

Fjellmandel Oppdal SA
7340 Oppdal
E-post: Fjellmandel Oppdal SA
Styreleder- Sivert B. Heggvoll mob 413 94 623
Sekretær- Anne Karin E. Botnan mob 970 79 006

Styret i Fjellmandel Oppdal SA 2014- 2015

  Navn Telefon / mobil E-post
Styreleder Sivert B. Heggvoll 413 94 623 Sivert Heggvoll
Nestleder Steffen Ekrann 480 16 978 Steffen Ekrann
Kasserer Ola Fjøsne 960 14 876 Ola Fjøsne
Styremedlem Ivar Håker 905 55 079 Ivar Håker
1.varamedlem Stein Aasmund Ørstad 918 70 343 Stein Aa. Ørstad
Fast sekretær Anne Karin E.Botnan 970 79 006 Anne Karin Botnan

Logo
fjellmandel-logo

Logoen vår tegnet av den lokale kunstneren Tone Rise Viken. Vår logo er registrert og beskyttet hos Patentstyret.

Fjellmandel produsenter

Navn  Telefon/mobil E-post
 Ekrann, Hanna og Steffen  480 16 978  Steffen Ekrann
 Falksete, Arild Riise  900 54 773  Arild Riise Falksete
 Fjøsne, Ola  936 39 487  Ola Fjøsne
 Heggvoll, Sivert  413 94 623  Sivert Heggvoll
 Haavimb, Camilla  958 63 380  Camilla Haavimb
 Håker, Ivar  905 55 079  Ivar Håker
Sandblost, Nils Erik 971 68 918  Nils Erik Sandblost
 Ørstad, Stein Aasmund  918 70 343  Stein Aa. Ørstad