Kvalitetsprodukt

beskyttet-geografisk-betegnelseKvalitetssikring Fjellmandel Oppdal SA arbeider kontinuerlig for å bedre kvaliteten av mandelpoteter ut til forbruker. Det er utarbeidet sorterings- og dyrkings regler som lagets medlemmer skal følge når det brukes emballasje med Fjellmandel Oppdals logo. Her settes det krav utover de sorterings bestemmelser som gjelder for mandel generelt. Mer ensartet potetstørrelse, særlig i småpakninger, er ett av våre kvalitetsmål. Mandelpoteter som er pakket i Fjellmandels sekker er påført kontaktopplysninger,slik at potetene lett kan spores tilbake til dyrker.

Fjellmandel Oppdal SA innehar den beskyttete geografiske betegnelsen

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkordning som gir lovhjemlet beskyttelse til navn på matprodukter med særpreg, tradisjon og klar tilhørighet til et bestemt geografisk område. Produksjon av Fjellmandel fra Oppdal skal følge vilkårene gitt i forskirift 26.mai 2006 nr 554, om beskyttelse av produktbetegnelsen Fjellmandel fra Oppdal som Beskyttet geografisk betegnelse.

Her kan du se hvordan Fjellmandel fra Oppdal dyrkes: http://youtu.be/V6-3VtTzgWE  

Nyt norgeFjellmandel Oppdal SA innehar NYT NORGE merket

NYT NORGE-merket garanterer bruk av norske råvarer. Kjøtt, egg og melk er alltid fra Norge.

Videreforedlet i Norge: NYT NORGE stiller krav til at matvarene i sin helhet er produsert av virksomheter som er lokalisert i Norge.

Kvalitetssikret: Når du velger et produkt merket med NYT NORGE, er du sikret at råvaren kommer fra et gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder og at dette kan dokumenteres.

Kravene til NYT NORGE:

  • Råvarene skal være norske.
  • Råvarene skal være produsert på gårdsbruk som følger et bestemt kvalitetssystem; KSL (Kvalitetssystem i landbruket).
  • Produktene skal være laget av bedrifter som er lokalisert i Norge.
  • For kjøtt, melk og egg gjelder 100% norsk opprinnelse
  • For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25% ikke-norske ingredienser, som f.eks salt, ris og sukker.

 

Produsentpakkeriet Trøndelag AS på Frosta: Fjellmandel Oppdal SA har aksjer i Produsent pakkeriet Trøndelag AS , og har en styrerepresentant i selskapet. Vi tror at topp moderne sorterings teknologi bidrar til å forbedre kvaliteten på mandelpoteter i butikkhyllene. Moderne pakke- og merkeutstyr, muliggjør også at vi enkelt kan få pakket mandelpoteter fra Oppdal i vår egen emballasje med logo og merket for Beskyttet Geografisk Betegnelse.

2 kg posePoteter til middag? Da skal du se etter denne potetposen i butikken, en 2 kg pose med Fjellmandel.

 

Mobilbilder pr 25.11.2014 7927 I litt større kvanta, så ser 10 kg og 25 kg sekk med Fjellmandel slik ut.

 

«Potetlefsa» er en dyrkingsveiledning for kvalitetsdyrking av mandelpotet som blir oppdatert jevnlig. Redaktør for bladet er Oppdal Landbruksrådgivning.

Kollektivt medlemsskap i Oppdal Landbruksrådgivnings fagseksjon for mandelpotet, sikrer våre dyrkere faglig veiledning.